ΔΩΡΕΑΝ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΠΟ 30€

Κανένα προϊόν στο καλάθι σας.

Γενικά.

Με την χρήση του Καταστήματος, ο χρήστης αναγνωρίζει ότι όταν επισκέπτεται το Κατάστημα ή προβαίνει σε σύναψη συμβάσεων μέσω αυτού είναι απαραίτητο να παρέχει ορισμένες πληροφορίες που σχετίζονται με Προσωπικά Δεδομένα, οι οποίες θα τύχουν επεξεργασίας και θα ενσωματωθούν σε αρχεία, τα οποία προηγουμένως έχουν γνωστοποιηθεί στην αρμόδια Αρχή και για τα οποία η Εταιρεία χαρακτηρίζεται ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας.
Η Εταιρεία δεν συλλέγει Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα (π χ ηλικία), εκτός αν το ζητήσει ο χρήστης για λόγους εμπορικούς (π χ δεκαετές εύρος ηλικίας)

Η συλλογή και η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων έχει σαν σκοπό την καταγραφή της συμβατικής σχέσης με την Εταιρεία, τον έλεγχο, την βελτίωση και την προσαρμογή σε προτιμήσεις και επιλογές σχετικά με αγαθά και την αποστολή με ηλεκτρονικά ή παραδοσιακά μέσα διοικητικών, τεχνολογικών, οργανωτικών ή/και εμπορικών πληροφοριών για την Εταιρεία. Ο χρήστης έχει δικαίωμα να έχει, σε οποιαδήποτε στιγμή, πρόσβαση στο αρχείο και να απαιτεί διόρθωση ή διαγραφή όσων δεδομένων τον αφορούν.

H Εταιρεία έχει αναπτύξει νόμιμα μέτρα προστασίας στις εγκαταστάσεις, τα συστήματα και τα αρχεία της. Η Εταιρεία εγγυάται την εμπιστευτικότητα και ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων, ωστόσο μπορεί να αποκαλύψει στις αρμόδιες Δημόσιες Αρχές Προσωπικά Δεδομένα ή οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που κατέχει ή είναι προσβάσιμες μέσω των συστημάτων της, εφόσον αυτό υπαγορεύεται από κάποια εφαρμοστέα διάταξη νόμου.

Ο χρήστης εγγυάται και φέρει την ευθύνη για την αλήθεια, ακρίβεια, εγκυρότητα, γνησιότητα, συνάφεια και προσφορότητα των Προσωπικών Δεδομένων που γνωστοποιεί στην Εταιρεία.

Η Εταιρεία, υπό την προϋπόθεση ρητής συναίνεσης του χρήστη, παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες να ενημερώνονται για νέα αγαθά που διαθέτει στην αγορά και για άλλες τυχόν προσφορές, διακανονισμούς πληρωμής κλπ με την αποστολή διαφημιστικών – ενημερωτικών μηνυμάτων στην ηλεκτρονική ή ταχυδρομική τους διεύθυνση ή δια του τηλεφώνου. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης δύναται να διακόψει την λήψη διαφημιστικών μηνυμάτων, οποτεδήποτε.

Όταν ο χρήστης αποστείλει οποιοδήποτε αίτημα στην Εταιρεία, οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό είναι απόρρητες και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την αιτούμενη ενέργεια. Το περιεχόμενο δεν μεταβιβάζεται σε τρίτο παρά μόνο στον άμεσα ενδιαφερόμενο αποδέκτη και σε νόμιμη αρχή, εφόσον αυτό ζητηθεί από την Εταιρεία ή στην περίπτωση που το περιεχόμενο του μηνύματος είναι προσβλητικό ή επιζήμιο για την Εταιρεία ή τρίτους τα συμφέροντα των οποίων οφείλει να προασπίζεται η εταιρεία (τρίτοι χρήστες, προμηθευτές κλπ).

Ασφάλεια SSL

·         Η Εταιρεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών.

·         Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, διασφαλίζονται ως απόρρητες, με πρωτόκολλο SSL, με κρυπτογράφηση 256-bit (την πιο ισχυρή σήμερα), για ασφαλείς online εμπορικές συναλλαγές. Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer), είναι σήμερα το παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers).

·         Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους.

·         Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά την μεταφορά.

GDPR – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Το “ celanjewels.gr  ” εμπορεύεται προϊόντα  κοσμημάτων με ημιπολύτιμους λίθους, πολύτιμων και ημιπολύτιμων λίθων, βιομηχανικών διαμαντιών, πολύτιμων και ημιπολύτιμων λίθων, ωρολογίων απευθυνόμενη σε πελάτες λιανικής και χονδρικής είτε από την παρούσα ιστοσελίδα της είτε από την αποθήκη της που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, Κολοκοτρώνη 20 στον Εύοσμο.

To “ celanjewels.gr  ” σέβεται τα προσωπικά σας δεδομένα και διαχειρίζεται αυτά σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Με την πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας ή/και τη γνωστοποίηση σε εμάς προσωπικών δεδομένων δικών σας ή συνεργατών σας, στο πλαίσιο των εμπορικών μας συναλλαγών, συναινείτε στις πρακτικές που περιγράφονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου.

Για την αποφυγή αμφιβολιών, οι ακόλουθοι όροι θα έχουν την έννοια που τους αποδίδεται παρακάτω:
• “Προϊόντα”: τα προϊόντα που πωλούμε ή χορηγούμε στους πελάτες μας.
• “Υπηρεσίες”: οι υπηρεσίες πριν και μετά την πώληση και άλλες υπηρεσίες που αφορούν τα προϊόντα μας.
• “Προσωπικά δεδομένα”: οποιαδήποτε πληροφορία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτούσια ή σε συνδυασμό με άλλες πληροφορίες για αναγνώριση ή εντοπισμό ενός υποκειμένου. Στα Προσωπικά δεδομένα συμπεριλαμβάνονται ενδεικτικά το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η διεύθυνση IP, ο τηλεφωνικός αριθμός και το ΑΦΜ. Επισημαίνεται ότι στα προσωπικά δεδομένα δεν συμπεριλαμβάνουν πληροφορίες που έχουν ανωνυμοποιηθεί.
• “Cookies”: μικρά κομμάτια πληροφοριών που αποθηκεύονται από το πρόγραμμα περιήγησης στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας και μας επιτρέπουν να αναγνωρίζουμε τον υπολογιστή σας κατά την περιήγησή σας στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μας.

Εφαρμογή Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων
Αυτή η Πολιτική ισχύει για κάθε φυσικό πρόσωπο για το οποίο το “ celanjewels.gr  ” συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά του δεδομένα ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων ή ως εκτελών την επεξεργασία.
Ενδεικτικά παρατίθενται οι κύριες κατηγορίες φυσικών προσώπων:
• Οι πελάτες μας και οι υπάλληλοί τους.
• Επισκέπτες στην ιστοσελίδα μας.
• Τρίτα Μέρη που επικοινωνούν μαζί μας.
• Εμπορικοί συνεργάτες της επιχείρησης.

Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων
Συλλέγουμε είτε προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε άμεσα, είτε προσωπικά δεδομένα που δημιουργούνται κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας, είτε και προσωπικά δεδομένα από τους εμπορικούς μας συνεργάτες. Δεν συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, πολιτικές απόψεις, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις και οποιαδήποτε άλλα ευαίσθητα δεδομένα που καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων.

Χρήση προσωπικών δεδομένων
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:
• Διεξαγωγή δραστηριοτήτων marketing και επικοινωνίας με εσάς.
• Παροχή υπηρεσιών και τεχνικής υποστήριξης.
• Παροχή ενημερώσεων και αναβαθμίσεων για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.
• Παροχή πληροφοριών βάσει των αναγκών σας και ανταπόκριση στα αιτήματά σας.
• Για τη διαχείριση και τη βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών μας.
• Για την βελτίωση της αξιολόγησης που αφορά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.
• Για εσωτερικούς σκοπούς και αποκλειστικά για σκοπούς εξυπηρέτησης, πρόληψης απάτης και κατάχρησης ή άλλους σκοπούς σχετικούς με τη δημόσια ασφάλεια.

Προστασία προσωπικών δεδομένων
Έχουμε λάβει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, ώστε να αποφευχθούν κάθε μορφής περιπτώσεις απώλειας, αυθαίρετης χρήσης, τροποποίησης ή/και καταστροφής. Χρησιμοποιούμε μηχανισμούς ελέγχου πρόσβασης για να επιτρέψουμε μόνο εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, κρυπτογραφικές τεχνολογίες για την εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων και μηχανισμούς προστασίας για την αποφυγή επιθέσεων στο σύστημα.
Τα πρόσωπα που έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα για λογαριασμό μας έχουν μεταξύ άλλων καθήκον εμπιστευτικότητας.
Η χρονική διάρκεια διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων, λαμβάνει χώρα μόνο για το διάστημα που είναι απολύτως απαραίτητο για την επίτευξη των σκοπών που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική και στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία προστασίας δεδομένων. Τα δε περιττά δεδομένα διαγράφονται ή ανωνυμοποιούνται το συντομότερο δυνατόν.
To “ celanjewels.gr  ” δεν εμπορεύεται, ούτε εκμισθώνει ή εκμεταλλεύεται τα προσωπικά σας δεδομένα. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε πληροφορίες που σας αφορούν με τους επιχειρηματικούς μας συνεργάτες, τους προμηθευτές υπηρεσιών και προϊόντων, τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τρίτων (συλλογικά “τρίτα μέρη”), τους διαχειριστές λογαριασμών του οργανισμού σας ή/και τους συνεργάτες μας για οποιονδήποτε από τους σκοπούς που αναφέρονται σε αυτήν την πολιτική.
Στην περίπτωση που κάποιος τρίτος επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα ως εκτελών την επεξεργασία για λογαριασμό μας και ως εκ τούτου ενεργεί κατόπιν αιτήματος μας και σύμφωνα με τις οδηγίες μας, συνάπτουμε αμφίδρομη συμφωνία επεξεργασίας δεδομένων με τρίτους που πληροί τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις που ορίζονται στη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.

Έλεγχος Προσωπικών Δεδομένων
• Έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε για το είδος και τη φύση των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε.
• Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να διορθώσουμε, να συμπληρώσουμε, να διαγράψουμε ή να αποκλείσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εάν είναι λανθασμένα, ελλιπή ή υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας. Εάν επιλέξετε να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι μπορούμε να διατηρήσουμε μερικά από αυτά στο βαθμό που απαιτείται για την πρόληψη απάτης και κατάχρησης ή/και συμμόρφωσης με νομικές ή φορολογικές απαιτήσεις όπως επιβάλλονται από την νομοθεσία.
• Έχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή και χωρίς κόστος να διαγραφείτε από τους καταλόγους επικοινωνίας μας, εάν δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε ενημέρωση.
• Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Θα διακόψουμε την επεξεργασία δεδομένων με βάση τα νομίμως προβλεπόμενα. Θα συνεχίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μόνο στις περιπτώσεις που υπάρχουν βάσιμοι και επιτακτικοί λόγοι που υπερκαλύπτουν τα συμφέροντα, τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας ή που σχετίζονται με την άσκηση ή τεκμηρίωση μιας νομικής ενέργειας.

Διαδικασία παραπόνων
Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στέλνοντας ένα email στο info@celanjewels.gr ή τηλεφωνικά στο 6981059986, 6984028132.

Προσωπικά δεδομένα ανηλίκων
Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας δεν απευθύνονται σε ανηλίκους κάτω των 18 ετών, ούτε συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα ανηλίκους. Αν διαπιστώσετε ότι το παιδί σας έχει παράσχει προσωπικά δεδομένα χωρίς την άδειά σας, μπορείτε να μας ειδοποιήσετε στο info@celanjewels.gr. Αν μας ειδοποιήσετε ή διαπιστώσουμε ότι έχουμε συλλέξει τα προσωπικά δεδομένα από πρόσωπα ηλικίας κάτω των 18 ετών, θα διαγράψουμε αυτά τα δεδομένα άμεσα.

Αλλαγές στην πολιτική προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Αυτή η Πολιτική μπορεί να τροποποιηθεί σύμφωνα με την εκάστοτε νομοθεσία. Σε περίπτωση τροποποίησης της πολιτικής, το “ celanjewels.gr  ” θα δημοσιεύσει τις αλλαγές στην ιστοσελίδα της και η νέα Πολιτική Απορρήτου θα ισχύει από την δημοσίευσή της.

·         Ο συγκεκριμένος διαδικτυακός χώρος www.celanjewels.gr   είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα της επιχείρησης: Αφοί Μ.ΣΑΧΙΝ Θ. ΤΣΩΤΣΟΣ Ο.Ε. που εδρεύει στην οδό: Κολοκοτρώνη 20, στην Θεσσαλονίκη, (ΑΦΜ: 801996289, Δ.Ο.Υ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ).

·         Βεβαιωθείτε ότι αποδέχεστε τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις διότι η τυχόν συναλλαγή σας μαζί μας μέσω της ανωτέρω ιστοσελίδας www.celanjewels.gr  διέπεται από τους ανωτέρω όρους και η συναλλαγή σας μαζί μας συνεπάγεται την αποδοχή των όρων αυτών.

1) Γενικοί όροι

·         Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών από τον ηλεκτρονικό κατάστημα, κάθε φορά που το θεωρεί απαραίτητο, αναλαμβάνει επιπλέον την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιαδήποτε τροποποίηση, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.

2) Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

·         Η ιστοσελίδα www.celanjewels.gr  είναι ο επίσημος διαδικτυακός τόπος της επιχείρησης .Όλο το περιεχόμενο των ιστοσελίδων, που αναρτάται από την εταιρεία μας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της επιχείρησης και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την επιχείρησης και το ηλεκτρονικό της κατάστημα.

3) Ευθύνη Χρήστη

Ο χρήστης/πελάτης είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος όπως ορίζεται από τον νόμο, βασιζόμενος στους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό μας κατάστημα για:

·         αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή σε οποιονδήποτε τρίτο.

·         αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π..

·         αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας).

·         αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους.

·         αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών.

·         ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων.

·         παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο.

·         συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

4) Ασφάλεια

·         Η ιστοσελίδα www.celanjewels.gr  αναγνωρίζει τη σημασία της ασφαλείας των προσωπικών σας Δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια σας. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες.

4) Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

·         Κατά την επίσκεψή σας στις σελίδες του www.celanjewels.gr  και προκειμένου να παραγγείλετε προϊόντα, αλλά και για να διασφαλιστεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας ώστε να σας ενημερώνουμε για νέα προϊόντα μας, είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης κλπ.). Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου του www.celanjewels.gr , προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

·         Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.celanjewels.gr  λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία του www.celanjewels.gr  τα οποία διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σχέσης. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.celanjewels.gr  χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό ή συνεργαζόμενες με αυτό επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης.

·         Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νόμιμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

PAYPALVISAMASTERCARD
crossmenuchevron-right .
×